Rogue One: Mads Mikkelsen, nhân vật của Galen Erso cuối cùng cũng được tiết lộ